Metodološko pojasnilo

Volilna napoved na enem mestu združuje trenutna razmerja med političnimi strankami v Sloveniji, in sicer na podlagi raziskav vseh vidnejših javnomnenjskih agencij, katerih rezultati so javno objavljeni.

Pri izračunu volilne napovedi so upoštevani le odgovori opredeljenih anketirancev posameznih raziskav, ki so vključene v izračun (ta je razviden iz seznama Vključene raziskave, kjer so razvidni posamezni rezultati vseh agencij vključenih v izračun). Delež, ki ga posamezna stranka doseže pri volilni napovedi, predstavlja povprečje deležev, ki jih je stranka dosegla v vključenih raziskavah. Na podlagi teh rezultatov temelji izračunano število sedežev oz. mandatov, ki bi jih stranka dobila v parlamentu. Izpostavljene so le stranke, katerih povprečni delež presega parlamentarni prag 4%. Vse ostale stranke so združene pod imenom »Druge stranke«.

Opozarjamo, da so rezultati raziskav, ki so vključene v izračun volilne napovedi, pridobljeni s pomočjo različnih metod zbiranja podatkov posameznih agencij ter da temeljijo na podlagi različnih pristopov k merjenju vprašanja o volilni izbiri oz. podpori strankam. Poleg tega ne gre zanemariti različne časovne komponente in konteksta, v katerem je vprašanje o izbiri stranke zastavljeno. Zato je potrebna previdnost pri razumevanju in interpretaciji pričujočih rezultatov volilne napovedi, katerih namen je zgolj ilustrativne narave.

Vključene raziskave